• Slider 1
 • Slider 2
BYEroğlu A.Ş.
 • VoIP (Voice Over Internet Protocol) Internet üzerinden yapılan telefon görüşmeleridir.
 • IP PBX Santral sistemi, içinde bulunduğumuz internet, teknoloji ve iletişim çağında klasik santrallerin yerine geçecek yeni nesil bir sistemidir. Tüm telefonları IP ağı üzerinden birbirine bağlar ve yönetir, istenilen yerden telefon görüşmeleri internet aracılığıyla gerçekleştirilir.
 • Web sitesinde bulunan tek bir buton ile ihtiyaç duyulan teknik destek ve hizmetin sağlanabildiği sistemdir.
 • Aynı anda birden fazla cep telefonuna ya da sabit telefona ulaşılarak belirlenen ses kaydının hedef kitleye dinletilmesidir.
 • Mevcut sanal santraller olarak adlandırdığımız IP PBX santrallerin bulut bilişim ile entegre halinde çalışabilecek şekilde geliştirilmiş bir yazılım uygulamasıdır.
 • Routerlar(yönlendirici) farklı networkler(ağ) arasında IP/IPX vs gibi paketleri yönlendirmeye yarayan aletlerdir.
 • Ağ geçidi (gateway), farklı ağ iletişim kurallarını kullanan iki bilgisayar ağı arasında veri çerçevelerinin iletimini sağlayan ağ donanımıdır.
 • Firewall, ağın içinden veya dışından gelen yetkisiz erişimleri engelleyen filtreleyen ve izin kontrolu sağlayan yazılımlar veya donanımlardır.
 • Küçük bir alan içerisindeki veya uzak mesafelerdeki bilgisayarların iletişim cihazını, iletişim hatları aracılığıyla birbirine bağlandığı, dolayısıyla bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar tarafından paylaşıldığı, bir yerden başka bir yere veri aktarımının mümkün olduğu iletişim ağıdır.
 • Wi-Fi (Wireless Fidelity), lisans gerektirmeyen frekanslarda taşınabilir cihazların yakınlarındaki kablosuz erişim noktaları aracılığıyla yerel alan ağına bağlanabilmesini sağlayan teknolojidir.
 • IP adresi (Internet Protocol Address), interneti ya da TCP/IP protokolünü kullanan diğer paket anahtarlamalı ağlara bağlı cihazların, ağ üzerinden birbirleri ile veri alışverişi yapmak için kullandıkları adrestir.
 • TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan, böylece bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne verilen genel addır.